Bài 2 . Lựa chọn trang phục

Bài Tập và lời giải

Bài 2 trang 16 SGK Công Nghệ 6
Mặc đẹp có hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu mốt và giá tiền trang phục không vì sao ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 16 SGK Công Nghệ 6
Hãy mô tả bộ trang phục ( áo, quần vải váy ) dùng để mặc đi chơi hợp với em nhất.Khi ở nhà em thường mặc như thế nào ? 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”