Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học

Bài Tập và lời giải

Bảng dưới đây ghi tên một số sinh vật khác nhau. Hãy điền vào các cột trống một vài thông tin về chúng mà em biết.
Bảng dưới đây ghi tên một số sinh vật khác nhau. Hãy điền vào các cột trống một vài thông tin về chúng mà em biết.- Hãy nối tiếp bảng trên với một số cây và con vật khác- Ta có thể rút ra nhận xét gì về sự đa dạng của thế giới sinh vật và vai trò của chúng đối với đời sống con người?

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 SGK Sinh học 6
Kể tên một số sinh vật trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người.

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 SGK Sinh học 6
Nhiệm vụ của Thực vật học là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 6

Đề bài

 Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng dưới đây:

STT

Tên sinh vật

Nơi sống

Công dụng

Tác hại

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”