Bài 2, ôn tập trang 40 SGK Lịch sử 5

“Chín năm làm một Điện Biên, Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng !”

Lời giải

 “Chín năm làm một Điện Biên,

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng !”

Em hãy cho biết : Chín năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Chín năm đó được bắt đầu vào đêm 18, rạng sáng 19-12-1946 và kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử vào 17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954.