Bài 2 trang 100 SGK Địa lí 5

Nước ta xuất khẩu và nhập khẩu những mặt hàng gì là chủ yếu ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

- Hàng Xuất khẩu: Khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, hàng thủ công nghiệp, nông sản, thủy sản.

- Hàng Nhập khẩu: Máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu.