Bài 2 trang 101 SGK Địa lí 5

Trong các câu dưới đây. câu nào đúng, câu nào sai

Lời giải

a)    Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi và cao nguyên.

b)   Ở nước ta, lúa sạo là loại cây được trồng nhiều nhất.

c)   Trâu, bò được nuôi nhiều ở vùng núi; lợn và gia cầm được nuôi ở ở đồng bằng.

d)   Nước ta có nhiêu ngành cồng nghiệp và thủ công nghiệp.

e)   Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta.

g)   Thành phô Hồ Chí Minh vừa là trung tâm công nghiệp lớn, vừa là nơi có hoạt động thương mại phát triển nhất cả nước.

GỢI Ý LÀM BÀI

a. Sai

b. Đúng

c. Đúng

d. Đúng

e. Sai

g. Đúng