Bài 2 trang 102 SGK Sinh học 6

Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết ? Cho ví dụ.

Lời giải

Trường hợp thụ phấn cho cây nhờ con người:

+ Khi hiệu suất tự thụ phấn của cây thấp: các loài lúa, ngô dại cần được thụ phấn nhờ người để tăng hiệu suất thụ phấn, tạo sản phẩm có ích cho con người.

+ Khi con người muốn lai tạo các giống cây khác nhau để tạo nên giống lai có đặc tính mong muốn: ngô lai, lúa lai… có sản lượng cao, sức chống chịu tốt, chất lượng cao.