Bài 2 trang 104 SGK Sinh học 6

Đề bài

Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa ? Tên của bộ phận đó ?

Lời giải

- Quả do bầu phát triển thành, quả chứa hạt.

- Hạt do noãn đã được thụ tinh tạo thành, hạt chứa phôi.

- Một số loại cây, khi quả đã hình thành mà vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa:

     + Cây giữ lại đài hoa trên quả: cây cà chua, cây hồng, cây thị, cây bưởi, cây cam, cây măng cụt,…

     + Cây giữ lại phần đầu nhụy và vòi nhụy: cây chuối, cây ngô,...