Bài 2 trang 105 SGK Địa lí 5

Dựa vào bài học và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên a châu Á.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Tên một số cảnh quan thiên nhiên của châu Á như rừng lá kim, rừng cận nhiệt, rừng nhiệt đới ẩm, thảo nguyên, hoang mạc, cảnh quan núi cao…