Bài 2 trang 107 SGK Địa lí 5

Dựa vào hình 5, cho biết: - Cây bông và cây lúa gạo được trồng ở những nước nào ? - Tên các nước sản xuất nhiều ô tô và khu vực khai thác nhiều dầu mỏ?

Lời giải

Dựa vào hình 5, cho biết:
- Cây bông và cây lúa gạo được trồng ở những nước nào ?
- Tên các nước sản xuất nhiều ô tô và khu vực khai thác nhiều dầu mỏ?


GỢI Ý LÀM BÀI

1. Cây bông và cây lúa gạo được trồng ở những nước nào ?

– Cây bông: Trung Quốc, Ấn Độ, Ca-dắc-xtan.

– Cây lúa gạo: Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ.

2. Tên các nước sản xuất nhiều ô tô và khu vực khai thác nhiều dầu mỏ?

 

– Sản xuất nhiều ô tô: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

– Khu vực khai thác nhiều dầu mỏ: Tây Nam Á, Đông Nam Á.