Bài 2 trang 107 SGK Sinh học 6

Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào? Hãy kể tên ba loại quả mọng và ba loại quả hạch có ở địa phương của em.

Lời giải

Quả mọng khác với quả hạch ở chỗ: quả mọng có phần thịt quả rất dày và mọng nước (quả chanh, quả hồng, quả đu đủ...). Ở quả hạch, ngoài phần thịt quả, còn có hạch rất cứng bao bọc bên ngoài hạt (quả nhót, quả mơ, quả táo...).


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”