Bài 2 trang 108 SGK Công Nghệ 6

Tại sao phải cân bằng chất dinh dưỡng trong bữa ăn ?

Lời giải

Hướng dẫn trả lời

Cần phải chọn đủ thực phẩm của 4 nhóm thức ăn để tạo thành một bữa an hoàn chỉnh ,cân bằng chất dinh dưỡng 

Tránh tình trạng thừa chất ,và thiếu chât trong các bữa an trong gia đình một thời gian dài, sẽ ảnh hướng xấu đến sức khoẻ như con người như thừa chất và thiếu chất .