Bài 2 trang 109 SGK Địa lí 5

Kể tên các loại nông sản của Lào và Cam-pu-chia.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

– Tên các loại nông sản của Lào: lúa gạo, hạt tiêu…

– Tên các loại nông sản của Cam-pu-chia: lúa gạo, cao su, hồ tiêu, đường thốt nốt, thủy sản…