Bài 2 trang 11 SGK Địa lí 6

Tại sao các nhà hàng hải hay dùng bản đồ có kinh tuyến, vĩ tuyến là những đường thẳng?

Lời giải

Các nhà hàng hải hay sử dụng bản đồ có lưới kinh tuyến vĩ tuyến là những đường thẳng vì bản đồ này sử dụng phép chiếu đồ hình trụ đứng với nhiều ưu điểm:

- Vùng xích đạo có độ chính xác nhất, không có sai số độ dài.

- Tỉ lệ theo lưới chiếu kinh tuyến vĩ tuyến thay đổi giống nhau, liên tục tăng dần từ xích đạo đến cực. 

- Lưới chiếu này giữ phương vị không đổi (góc chiếu trên bản đồ có độ lớn tương ứng bằng góc trên địa cầu. 

⟹ Nó là bản đồ chỉ phương hướng tương đối chính xác hơn so với các bản đồ khác, vì vậy được sử dụng phổ biến trong hàng hải.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”