Bài 2 trang 112 SGK Sinh học 6

Kể tên những quả và hạt có thể tự phát tán mà em biết.

Lời giải

Một số loại quả tự phát tán thì thuộc nhóm quả khô nẻ. Khi chín các mảnh vỏ tách ra và xoắn lại làm bắn mạnh hạt ra ngoài hoặc khi nổ thì cuống bật lên như lò xo và đẩy hạt ra xa

Ví dụ: quả bóng nước, quả đỗ xanh, quả nổ, quả đỗ đen…