Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 5

Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác với châu Âu và châu Á ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

– Kinh tế chậm phát triển châu Âu và châu Á.

– Khó khăn: thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh dịch nguy hiểm nhiều nơi.

– Các nước phát triển tiêu biểu như Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri, Ai-Cập.