Bài 2 trang 123 SGK Địa lí 5

Em hãy nêu đặc điểm của địa hình châu Mĩ.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông :

- Dọc bờ biển phía tây là 2 dãy núi cao và đồ sộ Coóc-đi-e và An-đét.

- Giữa là những đồng bắng lớn : đồng bằng Trung tâm và đồng bằng A-ma-dôn.

- Phía đông là các núi thấp và cao nguyên: A-pa-lát và Bra-xin.