Bài 2 trang 127 SGK Sinh học 6

So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo ?

Lời giải

So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu và tảo.

* Giống nhau: Đều là thuộc nhóm thực vật bậc thấp , có cấu tạo cơ thể đơn giản

* Khác nhau:

Rêu

Tảo

- Có thân và lá thật, rễ giả

- Cấu tạo đa bào

- Có cơ quan sinh sản là túi bào tử

- Chưa có rễ, thân, lá

- Cấu tạo đơn bào hoặc đa bào

- Chưa có cơ quan sinh sản riêng biệt