Bài 2 trang 131 SGK Sinh học 6

Đề bài

Sưu tầm các loại dương xỉ gặp ở địa phương. Nhận xét về đặc điểm chung của chúng. Làm thể nào để nhận biết được một cây thuộc Dương xỉ ?

Lời giải

Các em có thể tìm các cây dương xỉ ở những nơi đất ẩm và râm ở ven đường đi, bờ ruộng, khe tường hoặc dưới tán cây trong vườn (trong rừng).

Khi tìm cần căn cứ vào đặc điểm của lá (lá non cuộn như vòi voi). Sau khi tìm được một số dương xỉ, thì các em quan sát để xác định đặc điếm chung để nhận biết chúng. 

Đặc điểm chung của các cây thuốc ngành Dương xỉ. 

- Lá non của cây cuộn xoắn.

- Thân cây là thân rễ nằm ngang, có nhiều rễ phụ mọc ra từ thân.

- Mặt dưới các lá già có các chấm đen là các túi bào tử.

Một cây thuộc Dương xỉ nếu cây đó có các đặc điểm chung của ngành Dương xỉ => Cần dựa vào đặc điểm chung của ngành Dương xỉ để nhận biết.  


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”