Bài 2 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Bạn hãy kể các khoản chi tiêu của gia đình ?

Lời giải

hướng dẫn trả lời 

Chi tiêu các nhu cầu vật chất : như ăn,mặc ,ở ,đi lại

Chi tiêu cho các nhu cầu văn hoá tinh thần : học tập ,giao tiếp ,giải trí, tham quan 

Chi tiêu cho các hộ gia đình ở thành phố lớn hơn so với nông thôn.