Bài 2 trang 134 SGK Sinh học 6

Đề bài

So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.

 

Lời giải

Giống nhau:

- Cấu tạo: Cơ thể gồm rễ, thân, lá thật

- Sinh sản: Đã có cơ quan sinh sản

Khác nhau:

 

Cây thông

Cây dương xỉ

Cấu tạo

- Là cây thân gỗ lớn

- Thân cây phân cành, các cành mang các lá

- Là cây thân rễ, thân bò ngang trên đất

- Từ thân mọc ra các lá dạng như lông chim

Sinh sản

- Cơ quan sinh sản là nón.

- Nón đực chứa hạt phấn, nón cái chứa noãn

- Sau khi hạt phấn và noãn thụ tinh sẽ phát triển thành cây con

- Cơ quan sinh sản là túi bào tử nằm ở mặt dưới lá. Bào tử sau khi phát tán sẽ nảy mầm thành nguyên tản

- Sau khi nguyên tản nảy mầm sẽ hình thành túi tinh (chứa tinh trùng) và túi trứng (chứa trứng)

- Trứng và tinh trùng kết hợp tạo hợp tử và phát triển thành cây con