Bài 2 trang 148 SGK Sinh học 6

Thực vật có vai trò gì trong việc điều hòa khí hậu.

Lời giải

Thực vật có vai trò to lớn trong điều hòa khí hậu:

+ Khả năng che chắn giúp cản bớt ánh sáng và tốc độ gió→ tăng lượng mưa của khu vực

+ Quá trình quang hợp giúp giảm nhiệt độ và tăng độ ẩm do giải phóng ra hơi nước và giúp giảm cường độ ánh sáng bên dưới tán cây.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”