Bài 2 trang 154 SGK Sinh học 6

Kể tên một số loài động vật ăn thực vật.

Lời giải

Một số loài động vật ăn thực vật: Ngựa, trâu, bò, thỏ, cừu, dê, cá trắm cỏ, lợn biển, sóc, chim ăn hạt,...


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”