Bài 2 trang 156 SGK Sinh học 6

Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người ?

Lời giải

- Không có thực vật thì không có nguồn cung cấp ôxi cho người và động vật.

- Không có thực vật thì không có nguồn thức ăn cung cấp cho động vật. Không có thực vật thì con người không tồn tại được.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”