Bài 2 trang 164 SGK Sinh học 6

Đề bài

Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp?

Lời giải

+ Trong nông nghiệp:

- Phân giải cành, lá cây thành mùn và muối khoáng, giúp cây có thêm chất dinh dưỡng.

- Tham gia cố định Nitơ - một chất quan trọng cho sự phát triển của mọi loại thực vật.

+ Trong công nghiệp:

- Giúp hình thành than đá và dầu mỏ - hai loại nhiên liệu quan trọng cho sản xuất công nghiệp.

- Là mắt xích quan trọng trong ngành công nghệ sinh học: lên men, sản xuất vitamin, làm sạch nguồn nước…

- Có vai trò quan trọng trong công nghiệp thực phẩm: làm giấm, chế biến dưa cà, thủy hải sản…


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”