Bài 2 trang 167 SGK Sinh học 6

Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn ?

Lời giải

Đặc điểm của nấm giống vi khuẩn:

– Tế bào đều không có chứa chất diệp lục nên không có khả năng tự chế tạo chất hữu cơ.

– Đều có lối sống dị dưỡng: hoại sinh hay kí sinh.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”