Bài 2 trang 172 SGK Sinh học 6

Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì?

Lời giải

Địa y là một dạng đặc biệt được hình thành do chung sống giữa một số loại tảo và sợi nấm không màu .

- Các sợi nấm hút nước và muối khoáng cung cấp cho tảo.

- Tảo có chất diệp lục sử dụng nước và muối khoáng chế tạo ra chất hữu cơ dùng chung cho cả 2 bên (nấm và tảo).