Bài 2 trang 28 SGK Sinh học 6

Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ?

Lời giải

Nhờ có sự lớn lên và phân chia của tế bào, thực vật có thể tăng kích thước cơ thể, phát sinh các bộ phận của cây (lá, hoa, quả, cành,…), giúp chúng sinh trưởng và phát triển.