Bài 2 trang 30 SGK Địa lí 6

Đề bài

Từ sự phân tích trên, hãy rút ra kết luận về hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo vĩ độ trên Trái Đất.

Lời giải

Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo vĩ độ trên Trái Đất:

- Kết quả:

+ Ở xích đạo (0o) luôn có ngày dài bằng đêm.

+ Càng lên vĩ độ cao, sự chênh lệch thời gian giữa ngày và đêm càng biểu hiện rõ rệt.

+ Mùa hạ có ngày dài hơn đêm, mùa đông đêm dài hơn ngày.

+ Ngày 21/3 và 23/9, mọi nơi trên Trái Đất đều có ngày đêm dài bằng nhau.

- Nguyên nhân:

+ Trong khi quay quannh Mặt Trời, Trái Đất có lúc chúc nửa cầu Bắc về phía Mặt Trời, có lúc chúc nửa cầu Nam về phía Mặt Trời.

+ Trong khi chuyển động, trục Trái Đất luôn nghiêng một góc 66o33’ so mặt phẳng quỹ đạo nên đường phân chia sang tối không trùng với  trục Trái Đất.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”