Bài 2 trang 30 SGK Lịch sử 5

Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Đêm 18 rạng sáng 19 - 12 - 1946, Trung ương Đảng và Chính phủ họp. quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.

Hà Nội nêu cao tấm gương “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Những chiến sĩ Vệ quốc quân và tự vệ của Thủ đô đã giành giật với địch từng góc phố. Đồng bào đã khuân bàn ghế, giường, tủ, hòm xiểng, cánh cửa,.. ra đường phố làm chướng ngại vật cản bước quân địch Ròng rã 60 ngày đêm, ta đánh hơn 200 trận, loại khỏi vòng chiến đấu gần 2000 tên, giam chân địch để bảo vệ cho hàng vạn đồng bào và Chính phủ rời thành phố về căn cứ kháng chiến.

Ở các địa phương khác trong cả nước, cuộc chiến đấu chống quân xâm lược cũng diễn ra quyết liệt. Nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến lâu dài với niềm tin “kháng chiến nhất định thắng lợi”.