Bài 2 trang 32 SGK Lịch sử 5

Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 là:

- Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn

- Đèo Bông Lau

- Bình Ca, Đoan Hùng