Bài 2 trang 48 SGK Địa lí 6

Tại sao người ta lại xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi?

Lời giải

Xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi vì chúng thường có độ cao tuyệt đối trên 500m, có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng so với vùng đất xung quanh.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”