Bài 2 trang 54 SGK Địa lí 6

Dựa vào đâu có sự phân chia ra: các khối khí nóng, lạnh và các khối khí đại dương, lục địa?

Lời giải

- Dựa vào nhiệt độ, người ta chia ra các khối khí nóng và lạnh.

- Dựa vào bề mặt tiếp xúc bên dưới là đại dương hay lục địa, người ta chia ra khối khí đại dương hoặc lục địa.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”