Bài 2 trang 54 SGK Địa lí 6

Dựa vào đâu có sự phân chia ra: các khối khí nóng, lạnh và các khối khí đại dương, lục địa?

Lời giải

- Dựa vào nhiệt độ, người ta chia ra các khối khí nóng và lạnh.

- Dựa vào bề mặt tiếp xúc bên dưới là đại dương hay lục địa, người ta chia ra khối khí đại dương hoặc lục địa.