Bài 2 trang 56 SGK Công Nghệ 6

Hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản của việc cắm hoa ?

Lời giải

Hướng dẫn trả lời 

1. Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng và màu sắc.

 

2. Sự cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm.

 

3. Sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần trang trí.