Bài 2 trang 56 SGK Sinh học 6

Mạch rây có chức năng gì?

Lời giải

Mạch rây chuyển các chất hữu cơ qua lớp gỗ dác.