Bài 2 trang 6 SGK Lịch sử 5

Em hãy cho biết tình cảm của nhân dân đối với Trương Định

Lời giải

Dân chúng và nghĩa quân không muốn giải tán lực lượng, một lòng một dạ tiếp tục kháng chiến chống thực dân Pháp

Trong khi đó, chỉ huy nghĩa quân đóng ở Tân An là Phan Tuấn Phát truyền thư đi khắp nơi, suy tôn Trương Định làm chủ soái. Đề xuất đó được dân chúng và nghĩa quân ủng hộ ; họ làm lễ, tồn Trương Định làm "Bình Tây Đại nguyên soái”.