Bài 2 trang 60 SGK Địa lí 6

Nguyên nhân nào đã sinh ra gió?

Lời giải

Nguyên nhân sinh ra gió là do sự chênh lệch áp suất không khí giữa nơi áp cao và nơi áp thấp, không khí bị dồn từ nơi áp cao về áp thấp tạo ra gió.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”