Bài 2 trang 60 SGK Lịch sử 5

Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Cuối tháng 6 - đầu tháng 7 - 1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khoá VI) họp tại Hà Nội.

Quốc hội quyêt định : lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; quyết định Quốc huy ; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng. Quốc ca là bài Tiến quân ca ; Thủ đô là Hà Nội ; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.