Bài 2 trang 64 SGK Lịch sử 5

Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước vì những lí do:

- Nhân dân đoàn kết, dũng cảm, không quản khó khăn, gian khổ, có niềm tin vào chiến thắng tất yếu

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng 

- Sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới