Bài 2 trang 69 SGK Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

Lời giải

Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới:

- Là khu vực quanh năm có góc chiếu của ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn và số giờ chiếu sáng trong năm ít chênh lệch nhau ít.

- Lượng nhiệt nhận được nhiều, nên quanh năm nóng. Mùa đông nhiệt độ chỉ giảm chút ít so với các mùa khác.

- Gió thổi thường xuyên là gió Mậu dịch (Tín phong).

- Lượng mưa trung bình từ 1000 đến trên 2000mm/năm.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”