Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 6

Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?

Lời giải

Khí ôxi trong nước ở bể cá rất ít, thả thêm rong vào bể để rong quang hợp tạo ra nhiều khí ôxi, cung cấp ôxi trong nước cho cá cảnh hô hấp tốt hơn.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”