Bài 2 trang 72 SGK Địa lí 6

Sông và hồ khác nhau thế nào?

Lời giải

Sông và hồ khác nhau ở các điểm sau đây:

- Sông là dòng chảy thường xuyên, còn hồ là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu.

- Sông có lưu vực xác định, hồ thường không có diện tích nhất định.