Bài 2 trang 76 SGK Địa lí 5

Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Đặc điểm sông ngòi nước ta là mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng ít sông lớn, có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.