Bài 2 trang 76 SGK Địa lí 6

Dựa vào lược đồ hình 65 SGK, hãy:- So sánh nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D cùng nằm trên vĩ độ 60°B.- Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu những vùng ven biển mà chúng đi qua.

Lời giải

- Từ hình 65, ta thấy các điểm A, B, C, D trên cùng vĩ độ có nhiệt độ tăng dần từ phía tây sang phía đông.

- Các dòng biển nóng làm tăng nhiệt độ các vùng ven biển chúng đi qua. Ngược lại, các dòng biền lạnh làm giảm nhiệt độ các vùng ven biển chúng đi qua.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”