Bài 2 trang 79 SGK Sinh học 6

Hô hấp là gì? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Lời giải

– Hô hấp là cây lấy khí ôxi để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbônic và hơi nước.

– Hô hấp có ý nghĩa quan trọng là vì hô hấp giải phóng ra năng lượng cần cho mọi hoạt động sống của cây.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”