Bài 2 trang 82 SGK Địa lí 6

 Tại sao lại nói rằng sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng đến sự phân bố các loài động vật?

Lời giải

Sự phân bố các loại thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố các loại động vật vì có động vật ăn thực vật mới có động vật ăn thịt. Bởi vậy chúng ta thấy động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt sẽ cùng sống trong một môi trường thực vật nhất định.

VD. Miền đồng cỏ nhiệt đới: các loài động vật ăn cỏ phát triển như hươu cao cổ, ngựa vằn, voi...; bên cạnh đó có các loài động vật ăn thịt như sư tử, đại bàng, hổ,...những loài này sẽ săn bắt các đàn hươu, ngựa để làm thức ăn cho chúng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”