Bài 2 trang 82 SGK Sinh học 6

Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Lời giải

Thoát hơi nước qua lá tạo ra sức hút làm cho nước và muối khoáng hòa tan vận chuyển được từ rễ lên lá. Đồng thời cũng làm cho lá được dịu mát, cây tránh khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng.