Bài 2 trang 84 SGK Công Nghệ 6

Hãy kể tên các sinh tố tan trong nước và các sinh tố tan trong chất béo. Sinh tố nào ít bền vững nhất ? cho biết cách bảo quản ?
                                  (....)

Lời giải

Hướng dẫn trả lời  - Các loại sinh tố ( vitamin ) dễ tan trong chất béo: A, D, E, K.
    - Sinh tố C ít bền vững nhất. 
    - Cách bảo quản: - Nên bỏ thực phẩm vào khi nước đã sôi.
                                - Khi nấu ko nên khuấy nhiều.
                                - Ko đun nấu lại nhiều lần.