Bài 2 trang 86 SGK Địa lí 5

Phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì ?

Lời giải

Phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì ? 

GỢI Ý LÀM BÀI

Ở đồng bằng, ven biển đất chật người đông, thừa lao động, ơ vùng núi, nhiều tài nguyên nhưng lại thưa dân và thiếu lao động. Do đó, Nhà nước đã và đang điều chỉnh sự phân bố dân cư giữa các vùng.

Khoảng 3/4 dân số nước ta sống ở nông thôn, phần lớn làm nghề nông. Chỉ có khoảng 1/4 dân số sống ở thành thị