Bài 20. Châu Âu

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình 1, cho biết châu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương nào ?
Quan sát hình 1, cho biết cháu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương nào ?

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á.
Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á.

Xem lời giải

Dựa vào hình 4 và vốn hiểu biết, kể tên một số hoạt động kinh tế của các nước ở châu Âu.
Dựa vào hình 4 và vốn hiểu biết, kể tên một số hoạt động kinh tế của các nước ở châu Âu.

Xem lời giải

Bài 1 trang 112 SGK Địa lí 5
Dựa vào hình 1, hãy xác định : vị trí địa lí, giới hạn của châu Âu, vị trí các dãy núi và đồng bằng của châu Âu.

Xem lời giải

Bài 2 trang 112 SGK Địa lí 5
Người dân châu Âu có đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 112 SGK Địa lí 5
Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu.

Xem lời giải