Bài 20. Dụng cụ cơ khí

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 70 SGK Công Nghệ 8
Có mấy loại dụng cụ đo và kiểm tra? công dụng của chúng ? nếu cấu tạo của thước cặp ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 70 SGK Công Nghệ 8
Hãy nêu cách sử dụng các dụng cụ tháo ,lắp và kẹp chặt ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 70 SGK Công Nghệ 8
Nêu công dụng của các dụng cụ gia công ?

Xem lời giải